Oversikt over fordeling av tilskuddsmidler til romanifolket/taterne

Fordeling av midler over den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne - kap. 567 post 75.

2017

Mottaker Prosjekt Beløp
Kristiansand kommune Musikkprosjekt: "Tatermusikken
slik vi kjenner den"
175 000
Laila Danielsen Bokprosjekt: "Uten tilhørighet" 60 000
Agder tak v/Jim Roger Pettersen "Stafettpinnen - hvordan bringe
videre taternes kulturarv til barn
og unge"
120 000
Foreningen GIA Konserter: "En førjulskveld med Elias Akselsen" 98 000
Retro Music v/Jan T. Karlsen Konserter: "Den magiske veien" 160 000
Grammofon AS CD/album: "Elias Akselsen - vandringsmannen" 100 000
Grammofon AS CD/album: "Familien Akselsen.
Sanger
rundt leirbålet"
100 000
Taternes landsforening "Seminar om nasjonale minoriteter.
Kultur, historie, erstatninger og
rettigheter."
103 000
Taternes landsforening "Seminar om språket romani" 43 000
Anno museum, avd. Glomdalsmuseet Seminar. "Glomdalsmuseet som
møteplass, dialogarena og
ressurssenter"
367 000
Skøyerstaten teater v/Sara Wilhelmsen Teaterforestilling: "Je skal tala" 500 000
Den norske Helsingforskomité "Undervisning i menneskerettigheter, minoritetsrettigheter og politisk påvirkningskraft" 400 000
Meteoritt AS Kortfilm: "Majas plass er tom" 209 000