Oversikt over fordeling av tilskuddsmidler til romanifolket/taterne

Fordeling av midler over den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne - kap. 567 post 75.

2018

Mottaker Prosjekt Beløp
Meteoritt AS Filmprosjekt: Majas plass er tom 410 000
Taternes landsforening Seminar: Bevaring og revitalisering av språket romani 50 000
Romano Kettanipa Nordenfjelske kulturfestival 65 000
Arken kulturhus / Z-forlag Bokutgivelse 35 000
Taternes landsforening Bokutgivelse 40 000
Landsorganisasjonen for romanifolket Kurs i trådsløyd 90 000
Retro Music Foredrag, skuespill og konsert 150 000
Hilmar Bussi Karlsen Rosenberg Konsertturné: Den magiske veien 300 000
Anno museum, avd. Glomdalsmuseet Formidling, fornying og dokumentasjon 500 000
Skøyerstaten teater Musikalsk teaterforestilling 175 000
Elias Akselsen Turné med taterviser og kulturelt håndarbeid 150 000
Kristiansand kulturrullator Tatermusikken - musikken vi husker 180 000
Romani Kettanipa Foredrag om nasjonale minoriteter, med hovedvekt på reisende 75 000
Anno museum - Glomdalsmuseet Romanifolket/taterne på Gammelmartn 160 000
Ludvik M. Karlsen Musikkprosjekt: CD-utgivelse 80 000
Våler kommune Restaureringsarbeid på Tater Millas hus 240 000
Tater Millas venner Tater Millas hus - julemarkering og innkjøp av inventar og annet 300 000

2017

Mottaker Prosjekt Beløp
Kristiansand kommune Musikkprosjekt: "Tatermusikken
slik vi kjenner den"
175 000
Laila Danielsen Bokprosjekt: "Uten tilhørighet" 60 000
Foreningen GIA Konserter: "En førjulskveld med Elias Akselsen" 98 000
Retro Music v/Jan T. Karlsen Konserter: "Den magiske veien" 160 000
Grammofon AS CD/album: "Elias Akselsen - vandringsmannen" 100 000
Grammofon AS CD/album: "Familien Akselsen.
Sanger
rundt leirbålet"
100 000
Taternes landsforening "Seminar om nasjonale minoriteter.
Kultur, historie, erstatninger og
rettigheter."
103 000
Taternes landsforening "Seminar om språket romani" 43 000
Anno museum, avd. Glomdalsmuseet Seminar. "Glomdalsmuseet som
møteplass, dialogarena og
ressurssenter"
367 000
Skøyerstaten teater v/Sara Wilhelmsen Teaterforestilling: "Je skal tala" 500 000
Den norske Helsingforskomité "Undervisning i menneskerettigheter, minoritetsrettigheter og politisk påvirkningskraft" 400 000
Meteoritt AS Kortfilm: "Majas plass er tom" 209 000