Historisk arkiv

To millioner kroner til kulturtiltak for romanifolket/taterne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen gir støtte til elleve ulike prosjekter som bidrar til å styrke romanifolket/taternes språk, kultur og historie, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Tilskuddene blir gitt over den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne, som har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Tilskuddsordningen er en del av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne.

Blant prosjektene som får støtte er det konsertturnéer, kurs i trådarbeid, et filmprosjekt om opplevelsene til en ung romanijente, og en biografi om oppvekst som tater.

Glomdalsmuseet får midler til å fornye nettutstillingen sin, lage en vandreutstilling, arrangere en julekonsert og til worhshops som inkluderer romanifolket/taterne.

– Jeg er spesielt glad for å kunne støtte en kulturfestival for romanifolk/tatere i Nordland og Trøndelag. Det er lite oppmerksomhet mot de reisende i denne delen av landet. I arbeidet for å ivareta den rike kulturarven er vi avhengige av gode tiltak fra ildsjeler, og det er gledelig å se at det kom så mange søknader, sier Olli.

Departementet mottok til sammen 16 søknader innen fristen 11. juni 2018.

Det er satt av 3 mill. kroner over den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne i 2018.

Neste søknadsfrist er 15. september 2018.

Prosjekter som får tilskudd

Søker

Prosjekt

Tilskudd (kr.)

Meteoritt AS

Film: Majas plass er tom

410 000

Taternes landsforening

Seminar om romanispråk

50 000

Taternes landsforening

Biografi: Jævla taterunge

40 000

Romani Kettanipa

Nordenfjeldske Kulturfestival

65 000

Arken kulturhus/Zforlag

Bok: Tiggerne – romani og romfolk i Agder og Telemark

35 000

Landsorganisasjonen for romanifolk

Kurs i trådsløyd

90 000

Retro Music

Forestilling: Det mangfoldige reisendelivet

150 000

Hilmar "Bussi" Karlsen Rosenberg

Konsertturné: Den magiske veien

300 000

Anno Museum – Glomdalsmuseet

Formidling, fornying, dokumentasjon

500 000

Skøyerstaten teater

Musikalsk teaterforestilling

175 000

Elias Akselsen

Turné med taterviser og kulturelt håndarbeid

150 000

 

Totalt

1 965 000

Les mer om den midlertidige tilskuddsordningen

Oversikt over alle tiltak som får støtte