Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Illustrasjonsbilde

Realfagstrategi - Tett på realfag

Den nasjonale realfagsstrategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Kunnskapsministeren og elever

Yrkesfagløftet

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Aktuelt nå

Bilde av elever som skriver

Ingen elever skal bli hengende etter

23.03.2018: Regjeringen foreslår nå å tydeliggjøre skolenes plikt til intensiv opplæring for barn som står i fare for å bli hengende etter. Det innføres også en ny plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester. – Med tydelige plikter for skolen bygger vi nå et sterkere lag rundt den enkelte elev, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

lærer og elev

Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig

04.04.2018: Mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte, viser ny rapport. – Det spesialpedagogisk tilbudet må bli bedre. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig, og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Nett-tv

illustrasjon

Melding til Stortinget

Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

24.03.2017: Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang.

illustrasjonsbilde

Melding til Stortinget

Fag - Fordypning - Forståelse

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).