Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Illustrasjonsbilde

Realfagstrategi - Tett på realfag

Den nasjonale realfagsstrategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Kunnskapsministeren og elever

Yrkesfagløftet

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Aktuelt nå

Bilde av elever som skriver

Inkludering av barn og unge

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging består av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole. Nå kan du følge deres arbeid på bloggen deres.

Elever

Nye manualer:Håndtering av kontroversielle saker i skolen

17.01.2018: Skoleledere og lærere kan nå ta i bruk to nye manualer om håndtering av kontroversielle saker i skolen.

Dokumenter

Nett-tv

illustrasjon

Melding til Stortinget

Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

24.03.2017: Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang.

illustrasjonsbilde

Melding til Stortinget

Fag - Fordypning - Forståelse

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).