Skole og videregående opplæring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Illustrasjonsbilde

Satsing på realfag

Den nasjonale realfagsstrategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Kunnskapsministeren og elever

Yrkesfagløftet

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bilde av lærer og elever

Norske 15-åringer i toppsjiktet i lesing

– Resultatene viser at hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du får på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Blogger om ny generell del

For å få inn innspill og synspunkter i arbeidet med ny generell del av læreplanen, inviterer Kunnskapsdepartementet lærere, forskere og andre til å skrive blogginnlegg.

Illustrasjonsbilde

Videreutdanning til rekordmange lærere

5 617 lærere får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten. Det er det høyeste antallet noen gang.

Flere saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Bilde av elever som skriver

Nasjonal strategi

Språk-, lese- og skrivestrategi

Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke norske barn og elevers ferdigheter i språk, lesing og skriving. Alle norske barnehager og skoler vil få mulighet til å delta i løpet av fire år.

Illustrasjonsbilde

Realfagsstrategi for en ny tid

Realfagstrategi - Tett på realfag

Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo