Utdanning

Skole og videregående opplæring

Skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

Bilde av jente på yrkesfag som måler planke

Rekordmange fikk læreplass i 2022

Pressemelding 09.02.2023

81 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått en lærekontrakt. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra året før og er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011. – Dette viser at pilene peker i riktig retning og det er attraktivt å velge yrkesfag. Regjeringen jobber hardt sammen med fylker og partene i arbeidslivet for å få stadig flere ungdommer ut i lære, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Bilde av Tonje Brenna på besøk hos Skranvatnet skole i Bergen for å lansere arbeidet med en stortingsmelding om 5-10. trinn.

Arbeidet med stortingsmelding om 5.-10. trinn

Oversiktsside

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om 5.-10. trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

illustrasjon av barn i sort hvitt med geografiske former i ulike farger rundt seg

Meld. St. 6 (2019–2020)

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Melding til Stortinget 08.11.2019

Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Jente som sager planke

En videregående opplæring hvor elevene fullfører og kvalifiseres

Artikkel 16.01.2023

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Relaterte tema

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo