Skole og videregående opplæring

Skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

Lærling sjekker pulsen på en kollega.

Rekordmange fullfører videregående skole

Pressemelding 12.06.2024

Aldri før har så mange fullført og bestått videregående opplæring, viser tall fra SSB. 82,2 prosent av elevene som begynte på videregående i 2017 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 6 år. Det er en økning på 1,2 prosentpoeng fra kullet før.

Illustrasjonsfoto tomt klasserom

Dette er regjeringens forslag til når lærere kan gripe inn fysisk

Pressemelding 22.03.2024

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Bilde av Tonje Brenna på besøk hos Skranvatnet skole i Bergen for å lansere arbeidet med en stortingsmelding om 5-10. trinn.

Arbeidet med stortingsmelding om 5.-10. trinn

Oversiktsside

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om 5.-10. trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

Omslaget tli lærerrekrutteringsstrategien

Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030

Plan/strategi 12.02.2024

Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Relaterte tema

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo