Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Illustrasjonsbilde realfag

Satsing på realfag

Det er godt dokumentert at norske elever ikke har gode nok resultater i realfag, slik at vi får tilført arbeidslivet den kompetansen de har behov for i fremtiden. Derfor vil regjeringen ha en ny nasjonal realfagsstrategi, som skal  komme i 2015.

Elev som sveiser

Yrkesfagløftet

Regjeringa har tre hovudmål for yrkesfagløftet; tettare samarbeid mellom skule og arbeidsliv, meir fleksible løp i fag- og yrkesopplæringa og betre kvalitet og relevans i opplæringa. Arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for, og ungdomen får realisert evnene sine gjennom fag- og yrkesopplæringa.

Aktuelt nå

elever

Innfører fraværsgrense i videregående skole

Regjeringen innfører en fraværsgrense på maksimalt 10 prosent i videregående skole. – En slik grense sender et klart signal til elevene om at skulk ikke er greit, og at de har plikt til å møte opp til undervisningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norsk Restaurantskole godkjent

Kunnskapsdepartementet har bestemt at Norsk Restaurantskole likevel blir godkjent som privat yrkesfagleg vidaregåande skole.

Nett-tv Gruppebilde av direktør i Rikskonsertene Turid Birkeland, kulturminister Thorhild Widvey, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl og direktør i Kulturrådet Anne Aasheim.

Den kulturelle skolesekken styrkes

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner.

Flere aktuelle saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Lovforslag om KRLE

Regjeringen foreslår å endre navnet på religionsfaget i skolen fra religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av tiden skal brukes til kristendom.

Foreslår ny friskolelov

Regjeringen har i dag fremmet forslaget om ny friskolelov. – Vi åpner for noe mer mangfold og nyskapning i sektoren, samtidig som vi tydeliggjør at offentlige midler skal komme elevene til gode, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).