Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Illustrasjonsbilde

Realfagstrategi - Tett på realfag

Den nasjonale realfagsstrategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Kunnskapsministeren og elever

Yrkesfagløftet

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Aktuelt nå

Bilde av elever som skriver

Inkludering av barn og unge

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging består av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole. Nå kan du følge deres arbeid på bloggen deres.

Elever

Overordnet del

Verdier og prinsipper for grunnopplæringen

01.09.2017: Kunnskapsministeren foreslår en ny generell del av læreplanen som beskriver de verdiene og det grunnsynet som skal gjennomsyre alt som skjer i skolen.

Kunnskapsministeren og elever

Utval skal sjå på vidaregåande opplæring

01.09.2017: Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå nærare på vidaregåande opplæring.

Flere saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Nett-tv

illustrasjon

Melding til Stortinget

Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

24.03.2017: Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang.

illustrasjonsbilde

Melding til Stortinget

Fag - Fordypning - Forståelse

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.