Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Illustrasjonsbilde realfag

Satsing på realfag

Det er godt dokumentert at norske elever ikke har gode nok resultater i realfag, slik at vi får tilført arbeidslivet den kompetansen de har behov for i fremtiden. Derfor vil regjeringen ha en ny nasjonal realfagsstrategi, som skal  komme i 2015.

Elev som sveiser

Yrkesfagløftet

Regjeringa har tre hovudmål for yrkesfagløftet; tettare samarbeid mellom skule og arbeidsliv, meir fleksible løp i fag- og yrkesopplæringa og betre kvalitet og relevans i opplæringa. Arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for, og ungdomen får realisert evnene sine gjennom fag- og yrkesopplæringa.

Aktuelt nå

Bilde av yrkeslandslaget.

5 millioner til konkurranser i yrkesfag

Regjeringen støtter et prosjekt i regi av WorldSkills Norway for å øke bruken av konkurranser i yrkesfag med 5 millioner kroner.

Lærling i arbeid med billakkering

Strategi for flere lærlinger i staten

Mange ungdommer sliter med å skaffe seg læreplass, og det fører til frafall fra videregående opplæring. Staten skal nå ta et større ansvar for å ta inn flere lærlinger.

Illustrasjonsbilde

Beredskap mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting

Kvar sommar er det fleire tilfelle der norske ungdommar vert utsette for tvangsekteskap eller forsøk på det. Derfor sender statsrådane Solveig Horne og Torbjørn Røe Isaksen i dag brev til alle landets kommunar med oppmoding om ekstra beredskap i sommarferien.

Flere aktuelle saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Lovforslag om KRLE

Regjeringen foreslår å endre navnet på religionsfaget i skolen fra religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av tiden skal brukes til kristendom.

Foreslår ny friskolelov

Regjeringen har i dag fremmet forslaget om ny friskolelov. – Vi åpner for noe mer mangfold og nyskapning i sektoren, samtidig som vi tydeliggjør at offentlige midler skal komme elevene til gode, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).