Skole og videregående opplæring

Skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bilde av ungdommer

Regjeringen foreslår ny privatskolelov

17.12.2021: Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å få godkjent private profilskoler og yrkesfagskoler, og ønsker å endre dagens friskolelov til en privatskolelov.

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo