Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

logo

Yrkesfagenes år 2018

Yrkesfagenes år skal gi økt innsikt om yrkesfag og arbeidsliv. Det skal også  øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

lærer og elev

Lovfester plikt til tidlig innsats

Regjeringen foreslår en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg vil regjeringen lovfeste skolenes plikt til å samarbeide med barnevernet, BUP og andre kommunale tjenester.

bilmekanikerelever

Yrkesfag

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Relaterte tema

Aktuelt nå

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringa innfører norm for lærartettleik i grunnskolen frå hausten 2018

15.05.2018: Regjeringa vil øyremerke 700 millionar kroner til kommunane for å innføre lærarnorma hausten 2018.

Bilde av elever som skriver

Ingen elever skal bli hengende etter

23.03.2018: Regjeringen foreslår nå å tydeliggjøre skolenes plikt til intensiv opplæring for barn som står i fare for å bli hengende etter. Det innføres også en ny plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester. – Med tydelige plikter for skolen bygger vi nå et sterkere lag rundt den enkelte elev, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Nett-tv

illustrasjon

Melding til Stortinget

Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

24.03.2017: Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang.

illustrasjonsbilde

Melding til Stortinget

Fag - Fordypning - Forståelse

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Til toppen