Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Illustrasjonsbilde

Satsing på realfag

Ny realfagsstrategi ble lansert 19. august av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Den nasjonale strategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Elev som sveiser

Yrkesfagløftet

Regjeringa held fram med arbeidet for å styrkje fag- og yrkesopplæringa gjennom Yrkesfagløftet. I yrkesfagløftet vil regjeringa arbeide for at fleire får læreplass, og for at skole og arbeidsliv blir knytt betre saman.

Aktuelt nå

elever

Innfører fraværsgrense i videregående skole

Regjeringen innfører en fraværsgrense på maksimalt 10 prosent i videregående skole. – En slik grense sender et klart signal til elevene om at skulk ikke er greit, og at de har plikt til å møte opp til undervisningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bilde av kunnskapsministeren

Nytt merke skal gi flere læreplasser

Bedrifter som har lærlinger får nå sin egen merkeordning. – Vi vil at bedrifter skal få mulighet til å vise frem at de har lærlinger, og jeg håper det fører til at vi som forbrukere velger å bruke lærebedrifter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nett-tv Gruppebilde av direktør i Rikskonsertene Turid Birkeland, kulturminister Thorhild Widvey, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl og direktør i Kulturrådet Anne Aasheim.

Den kulturelle skolesekken styrkes

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner.

Flere aktuelle saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Strategi for flere lærlinger i staten

Ved utgangen av 2014 var det om lag 8 000 ungdommer som ikke hadde fått den læreplassen de ønsker. Som et ledd i satsingen for å gi flere ungdommer mulighet til å få tatt et fag- eller svennebrev, har regjeringen laget en strategi for å få flere lærlinger i staten.

En ny realfagsstrategi for en ny tid

Tett på realfag

Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).