Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Illustrasjonsbilde

Satsing på realfag

Den nasjonale realfagsstrategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Kunnskapsministeren og elever

Yrkesfagløftet

Mindre frafall, flere lærlingplasser og et godt utdanningsløp er nødvendig for å gi dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bilde av lærer og elever

Bedre hjelp til barn og unge

06.03.2017: Mange barn som trenger ekstra hjelp i skole og barnehage, får ikke den hjelpen de har krav på. Regjeringen ber nå en ekspertgruppe gi råd om hvordan disse barna skal få bedre tilbud.

Elever

Verdiløft i skolen

13.03.2017: Kunnskapsministeren foreslår en ny generell del av læreplanen som beskriver de verdiene og det grunnsynet som skal gjennomsyre alt som skjer i skolen.

Kunnskapsministeren og elever

Yrkesfagene skal tilpasses arbeidslivets behov

04.05.2017: Elever som tar yrkesfag skal spesialisere seg tidligere. Mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med, skal gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet.

Flere saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Nett-tv

illustrasjon

Melding til Stortinget

Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

24.03.2017: Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang.

illustrasjonsbilde

Melding til Stortinget

Fag - Fordypning - Forståelse

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo