Skole og videregående opplæring

Skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Flere søker yrkesfag enn studieforberedende

28.07.2021: Over ni av ti har fått tilbud om plass på videregående opplæring etter at alle fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak. I år er det 1900 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på vg1. – Norge trenger flere fagarbeidere derfor er det bra at det stadig er flere som søker yrkesfag, sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

Vil ha bred involvering i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen

07.07.2021: Regjeringen ønsker bred involvering og medvirkning i arbeidet med å videreutvikle elevundersøkelsen, nasjonale prøver og andre verktøy og ressurser i lys av de nye læreplanene. Nå er en ny strategi som viser fremdriftsplanen klar.

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo