Rekordmange fullfører videregående skole

Aldri før har så mange fullført og bestått videregående opplæring, viser tall fra SSB. 82,2 prosent av elevene som begynte på videregående i 2017 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 6 år. Det er en økning på 1,2 prosentpoeng fra kullet før.

– Det er veldig bra at flere fullfører videregående skole. Det norske arbeidslivet er høykompetent. Videregående opplæring er avgjørende for å kunne få en trygg og god jobb, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

91 prosent av elevene som startet på studieforberedende utdanningsprogrammer fullførte innen fem år, og rundt 71 prosent av yrkesfagelevene fullførte innen seks år. De siste elleve årene har andelen som fullfører økt med 10 prosentpoeng.

– Over 130.000 flere har fått jobb i Norge siden regjeringsskiftet. Fortsatt er det mange unge som er utenfor arbeid og utdanning. Vi skal jobbe hardt for å legge til rette for at flere skal fullføre videregående opplæring. Unge skal ikke stå alene, men tvert om vite at de har fellesskapet i ryggen, sier Nordtun.

Rett på opplæring til du har fullført

I den nye opplæringsloven, som gjelder fra 1.august, gjør regjeringen viktige endringer for at enda flere skal fullføre:

  • Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører. Hvis du stryker i ett eller flere fag på videregående, eller avbryter underveis, har du rett til opplæring helt til du har fullført. Ungdom har i dag som utgangspunkt bare rett til tre års opplæring.
  • Rett til å velge videregående opplæring på nytt så mange ganger du vil frem til søknadsfristen det året du fyller 19 år. I dag har du bare rett til ett omvalg.
  • Rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før, eller du har fullført med studiekompetanse. I dag har du kun rett til å ta ett fagbrev, og du har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis du har tatt studieforberedende.

Fylkeskommunenene har fått til sammen 320 millioner kroner til å innføre fullføringsretten som trer i kraft fra høsten 2024.  De har også fått 485 millioner i 2024 til arbeidet med læreplasser, slik at flere skal bli kvalifisert til en læreplass.

– Det er et stort behov for flere fagarbeidere og vi vet at sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring med fagbrev er større når du får læreplass, sier Nordtun.

Flere fullførte på normert tid under pandemien

Tallene fra SSB viser at andelen elever på studieforberedende utdanningsprogram som fullfører på normert tid, altså innen tre år, var vesentlig høyere for 2017- 2018- og 2019-kullene enn de foregående kullene. De tre kullene har det til felles at de ikke hadde eksamen på vg3 under pandemien.

Kunnskapsdepartementet har gitt både Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse oppdrag om å følge med på de langsiktige konsekvensene av pandemien i utdanningssektoren, og det vil komme flere rapporter fremover.

– Vårt mål er at alle som går inn i videregående opplæring faktisk blir kvalifisert til læreplass, arbeid og videre utdanning.  Det er altså ikke nok at elevene kommer seg gjennom videregående. Elevene skal lære og de skal trives, sier Nordtun.

Fullføring av videregående opplæring etter fem/seks år, etter elevenes skolefylke ved oppstart i VGO: 

 

2016-2022

prosent 

2017-2023

prosent

Endring i prosentpoeng fra 2016 til 2017- kullet

Hele landet

81

82,2

1,2

Oslo

82,4

84,9

2,5

Rogaland

83,6

84,8

1,2

Akershus

83,7

84,4

0,7

Møre og Romsdal

82,9

83,4

0,5

Buskerud

81,3

83

1,7

Sogn og Fjordane

84,5

82,7

-1,8

Hordaland

80,8

82,6

1,8

Vest-Agder

80,8

82,4

1,6

Aust-Agder

79,1

81,1

2

Oppland

80,4

81

0,6

Sør-Trøndelag

79,7

81

1,3

Østfold

79,9

80,9

1

Nord-Trøndelag

79,5

80,9

1,4

Telemark

80,4

80,8

0,4

Hedmark

81,8

80,7

-1,1

Vestfold

80,7

79,7

-1

Troms

78,1

79,3

1,2

Nordland

73,6

77,9

4,3

Finnmark

71,2

73,1

1,9

Kilde: SSB 12971: Gjennomføring i videregående opplæring, etter fullføringsgrad, todelt utdanningsprogram og kjønn (F) 2006-2012 - 2017-2023. Statistikkbanken (ssb.no)