Ny opplæringslov

Rett til videregående opplæring helt til du har fullført

Med ny opplæringslov får du rett til opplæring til du faktisk har fullført skolen. Du kan også ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før. Nå er forskriften til den nye loven klar.

– Over 130.000 flere har fått jobb i Norge siden regjeringen tiltrådte. Det arbeidet forsterker vi. Fra høsten utvides elevers rettigheter til videregående opplæring. Målet er at flere fullfører og kvalifiserer seg til arbeidslivet eller videre studier, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til 820.000 barn og unge. Fra 1. august gjelder en rekke endringer i loven, blant annet nye regler som bidrar til at flere kommer inn i arbeidslivet:

  • Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører. Hvis du stryker i ett eller flere fag på videregående, eller avbryter underveis, har du rett til opplæring helt til du har fullført. Ungdom har i dag som utgangspunkt bare rett til tre års opplæring.
  • Rett til å velge videregående opplæring på nytt så mange ganger du vil frem til søknadsfristen det året du fyller 19 år. I dag har du bare rett til ett omvalg.
  • Rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før, eller du har fullført med studiekompetanse. I dag har du kun rett til å ta ett fagbrev, og du har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis du har tatt studieforberedende.

–  Vi åpner en viktig dør som har vært lukket. Nå kan du ta et nytt fagbrev, og de som har tatt studieforberedende kan velge yrkesfag etterpå. Det vil gi flere kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, sier Nordtun.

Fylkeskommunen skal tilby mer opplæring

Med den nye loven følger også en ny forskrift. De største endringene i forskriften handler om hvordan de utvidede rettighetene til videregående opplæring skal fungere i praksis.

– Hvis du stryker i ett eller flere fag, eller avbryter underveis, vil du med de nye reglene ha rett til opplæring helt til du har fullført og bestått videregående. Det veldig viktig for den enkelte, og det er lønnsomt for samfunnet, sier Nordtun.

De som stryker til fag- eller svenneprøven som lærlinger i bedrift, og som ikke har fått forlenget lærekontrakten sin eller fått ny kontrakt, får også rett til mer opplæring.  Fylkeskommunen skal så langt det er mulig sørge for at de får mer opplæring i samme lærefag som de har vært lærling i.  

Opplæring i moduler for voksne

Mange av de utvidede rettighetene skal også gjelde for voksne. I tillegg kan voksne som mangler skolegang fra høsten ta opplæringen i fleksible moduler.

– Regjeringen vil at enda flere voksne skal komme i jobb og bli en del av arbeidslivet. Når opplæringen kan tas i mindre deler gir det en mer fleksibel og tilrettelagt opplæring for voksne, tilpasset deres bakgrunn og livssituasjon. Det er viktig at man kan ta fagbrev selv om man har utgifter til hus, bil og barn i barnehage, sier Nordtun.

Det blir opplæring i moduler for voksne som mangler hele eller deler av grunnskolen, og i 13 lærefag på videregående nivå. Personen starter på det nivået hun eller han er på i de ulike fagene og kan ta både grunnskolen og utvalgte lærefag i sitt eget tempo. Målet er å utvide til flere lærefag etter hvert.

– Nå blir det enklere å bygge videre på den kompetansen du har, fullføre noe du har startet på, eller få ny kompetanse på et område du ikke har fra før. Det er ekstra viktig fordi dagens arbeidsliv stiller større krav til ansattes kompetanse, sier Nordtun.

Forskriften til ny opplæringslov ble fastsatt 3. juni 2024. Samtidig ble det fastsatt en ny forskrift til privatskoleloven. Begge forskriftene trer i kraft 1. august 2024, samtidig med ny opplæringslov og tilhørende endringer i privatskoleloven.

Fakta

  • 81 prosent av elevene som begynte i videregående i 2016, hadde fullført fem/seks år senere, viser tall fra SSB. De siste ti årene har andelen som fullfører økt med 9 prosentpoeng.
  • Meropplæringen kan gis som hurtigspor, for eksempel med et mindre antall timer, eller over færre uker. Det er opp til fylkeskommunen å vurdere hvordan de vil tilby meropplæringen og de kan planlegge ut fra lokale behov og muligheter.
  • Retten til mer opplæring for de som stryker til fag- eller svenneprøven gjelder et opplæringstilbud på vg3 som bygger på det programområdet som er gjennomført på vg2, men fylkeskommunen skal så langt det er mulig sørge for at de får mer opplæring i det samme lærefaget som de har strøket på fag- eller svenneprøve i.
  • I forberedende opplæring for voksne (FOV) skal de modulstrukturerte læreplanene tas i bruk fra 1. august 2024. For videregående opplæring for voksne (VOV) kan fylkeskommunen ta i bruk modulstrukturerte læreplaner i 13 lærefag fra 1. august 2024 og disse skal tas i bruk fra 1. august 2025.