Høring Ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 24.05.2024

Vår ref.: 24/2120

Høring ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken på høring.

Formålet med den nye rentekompensasjonsordningen er å stimulere kommunene til å investere i læringsarenaer, utstyr og inventar som bidrar til mer praktisk og variert opplæring i skolen. Den skal bidra til at elever på 5.-10.trinn får gode læringsarenaer tilrettelagt for praktisk læring i ulike fag. Ordningen skal administreres av Husbanken.

Høringsfristen er 24.mai 2024. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser www.regjeringen.no/id3033566.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen 


Matias Nissen-Meyer
Avdelingsdirektør                                                  Mari Bakke Ingebrigtsen
                                                                                seniorrådgiver

 • Departementene
 • Statsforvaltere
 • Kommunene
 • Husbanken
 • KS
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Montessori Norge
 • Norske Fag- og Friskolers forbund
 • Abelia
 • Virke