Avdeling for barnehage og grunnskole

Avdelingen arbeider med utforming av politikk for barnehager, overgangen mellom barnehage og skole og for grunnskolen.

Avdelingen bistår politisk ledelse med å utforme politikk for barnehagen og grunnskolen, mens ansvaret for gjennomføringen i stor grad er lagt til Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Avdelingen har ansvar for etatsstyringen av Utdanningsdirektoratet og Statped.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for analyse og budsjett

  Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet og med utvikling av kunnskapsgrunnlag og statistikk innenfor barnehage- og grunnskoleområdet.

 • Seksjon for styring og samarbeid

  Seksjonen har ansvar etatsstyringen av Utdanningsdirektoratet og sekretariatet for FUB/FUG. Videre har seksjonen ansvar for å koordinere digitaliseringsarbeidet i BAG, konsultasjonsordningen med KS, 0-24 samarbeidet og annet tverrdepartementalt samarbeid.

 • Seksjon for innhold og system

  Seksjonen skal utvikle barnehagens og grunnskolens innhold og miljø slik at alle barn og unge opplever utvikling, læring og trivsel. IOS har blant annet ansvar for rammeplan, overordnet del og læreplaner, leke- og læringsmiljø, eksamen og standpunkt og fysisk- og psykisk helse.

 • Seksjon for kompetanse og profesjonsutvikling

  Seksjonen har ansvar for tiltak som styrker kompetanse og profesjonsutvikling hos lærere og andre tilsatte i barnehage og skole. Seksjonen har også ansvar for barn og unge med særskilte behov og minoritetsspråklige.