Avdeling for barnehage og grunnskole

Avdelingen arbeider med utforming av politikk for barnehager, overgangen mellom barnehage og skole og for grunnskolen.

Avdelingen bistår politisk ledelse med å utforme politikk for barnehagen og grunnskolen, mens ansvaret for gjennomføringen i stor grad er lagt til Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Det er fire seksjoner i avdelingen: Seksjon for analyse og budsjett, seksjon for styring og samarbeid, seksjon for innhold og system, og seksjon for kompetanse og profesjonsutvikling.

Avdelingen har ansvar for etatstyringen av Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Til toppen