Seksjon for styring og samarbeid

Seksjonen har ansvar etatsstyringen av Utdanningsdirektoratet og sekretariatet for FUB/FUG. Videre har seksjonen ansvar for å koordinere digitaliseringsarbeidet i BAG, konsultasjonsordningen med KS, 0-24 samarbeidet og annet tverrdepartementalt samarbeid.