Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Kunnskapsdepartementets oppnevnte styrer, råd og utvalg.

Se også databasen for regjeringens styrer, råd og utvalg (SRU), som ble lansert 1. november 2017. Databasen gir oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og med medlemmer: https://data.regjeringen.no/sru/

sru@dss.dep.no

 • Ekspertutvalg om utsatte byområder

  Regjeringen utnevnte 26. oktober 2018 et ekspertutvalg som skal utrede levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge.

 • Utvalg for å gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet setter ned et utvalg for å gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler.

 • Kompetansepolitisk råd

  Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet,  VOFO og UHR. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet, VOFO og UHR.

 • Kompetansebehovsutvalget

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet oppnevner styreledere og medlemmer til styrer ved universiteter og høyskoler.