Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Kunnskapsdepartementets oppnevnte styrer, råd og utvalg.

Se også databasen for regjeringens styrer, råd og utvalg (SRU), som ble lansert 1. november 2017. Databasen gir oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og med medlemmer: https://data.regjeringen.no/sru/

[email protected]

 • Ekspertutvalg om utsatte byområder

  Regjeringen utnevnte 26. oktober 2018 et ekspertutvalg som skal utrede levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge.

 • Utvalg for å gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet setter ned et utvalg for å gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler.

 • Utval skal sjå på opplæringslova

  Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå på regelverket for grunnopplæringa og foreslå ei ny opplæringslov.

 • Utval som skal sjå på vidaregåande opplæring

  Utvalet skal blant anna vurdere om strukturen og innhaldet i vidaregåande opplæring gir elevane dei beste føresetnadane for å lære og fullføre vidaregåande. Gruppa skal også sjå på om opplæringa gir elevane kompetansen dei treng for å delta i samfunnet.

 • Kompetansepolitisk råd

  Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO.

 • Kompetansebehovsutvalget

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet oppnevner styreledere og medlemmer til styrer ved universiteter og høyskoler.

Til toppen