Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Kunnskapsdepartementets oppnevnte styrer, råd og utvalg.

Se også databasen for regjeringens styrer, råd og utvalg (SRU), som ble lansert 1. november 2017. Databasen gir oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og med medlemmer: https://data.regjeringen.no/sru/

sru@dss.dep.no

 • Barnehageutvalget

  Utvalget skal beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved dagens system.

 • Opptaksutvalet

  Opptaksutvalet skal gjere ein heilskapleg gjennomgang og vurdere regelverket for opptak til høgare utdanning. Dei skal foreslå eit forståeleg og fleksibelt opptaksregelverk, som varetar rettstryggleiken til søkarane og som kan tilpassast høgare utdanning i framtida og den teknologiske utviklinga.

 • Kompetansepolitisk råd

  Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet,  VOFO og UHR. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet, VOFO og UHR.

 • Kompetansebehovsutvalget

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet oppnevner styreledere og medlemmer til styrer ved universiteter og høyskoler.