Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPIs styre

Styret for NUPI skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt instituttet.

  •     Karl Erik Haug (Styreleder)
  •     Torbjørn Pedersen
  •     Teija Tiilikainen 
  •     Sturla Henriksen
  •     Laila Susanne Vars  
  •     Elana Wilson Rowe (ansatterepresentant)
  •     Øyvind Svendsen (ansattrepresentant)