Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPIs styre

Styret for NUPI skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt instituttet.

Styret er oppnevnt for perioden 2022 - 2025.

  • Karl Erik Haug (Styreleder)
  • Torbjørn Pedersen
  • Teija Tiilikainen 
  • Sturla Henriksen
  • Laila Susanne Vars
  • Simen Bræin (vara)
  • Lise Rakner (vara)
  • Elana Wilson Rowe (ansatterepresentant)
  • Øyvind Svendsen (ansattrepresentant)