Rammeplanutvalget

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 7. januar 2023 et hurtigarbeidende utvalg som skal foreslå forenklinger i gjeldende forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene.

Utvalget ledes av Kari-Anne Sæther ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Sekretariatet er også lagt til UiT. Seniorrådgiver Henning Marius Sollid er sekretariatsleder.

Navn Tittel Instans
Kari-Anne Sæther – leder Universtietslektor, programstyreleder GLU 1-7 UiT
Ingfrid Thowsen   Instituttleder NTNU
Gunhild Tomter Alstad   Prodekan INN
Joar Fossøy Studieprogramleder for idrett og videreutdanning HVL
Torstein Drabløs Rådgiver og praksisansvarlig PPU HiVolda
John-Marcus Kuhmunen Instituttleder Samisk høgskole
Gørill W.Vedeler Studieleder OsloMet
Lars Syrrist Student GLU, leder for Pedagogstudentene Student, INN
Hussain Mahdi Saleh Al-Jboori Student BLU Student, OsloMet
Kariann Flovikholm Kompetansesjef kompetanse og næringsavdelingen Møre og Romsdal fylkeskommune
Stine Christensen Holtet Lærer Høybråten skole Oslo kommune
Torstein Johannessen Barnehagestyrer Bergheim barnehage Trondheim kommune
Anne Kari Thorsrud Kommunalsjef for utdanning Ringsaker kommune