Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.

Medlemmene til SRY er oppnevnt for perioden 1.9.2021 til 1.9.2025.

Medlemmer:

 • Rebekka Borsch, NHO, Nestleder
 • Aina Helen Bredesen, NHO
 • Tone Beate Engebretsen, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Erik Brekken, KS
 • Eva Margrethe Kvalvaag, KS
 • Bente Søgaard, YS
 • Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
 • Ingrid Paaske Gulbrandsen, Spekter
 • Trude Tinnlund, LO, Leder
 • Per Skau, LO
 • May-Britt Sundal, LO
 • Sonja Lovise Berg, Virke
 • Lucie Myrheim, Elevorganisasjonen
 • Tone Horne Sollien, Kunnskapsdepartementet

Varamedlemmer:

 • Espen Lynghaug, NHO
 • Tord Hauge, NHO
 • Lars-Erik Becken, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Siri Halsan, KS
 • Thomas Volden Åse, KS
 • Einar Hanisch, YS
 • Ingunn Bonnet Wetterstad, Utdanningsforbundet
 • Trond Bergene, Spekter
 • Gry Benedikte Sterner, LO
 • Kristian Ilner, LO
 • Are Solli, LO
 • Pål Thygesen, Virke
 • Ingen vara, Elevorganisasjonen
 • Kristin Evensen, Kunnskapsdepartementet

Observatører:

 • Anne Hunderi, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Ola Berge, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Randi Marie Lokøy Holtungen, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Elin Marlen Hollfjord, Nærings- og fiskeridepartementet