NOKUTs styre

Styret for NOKUT har det overordna ansvaret for virksomheten og de vedtakene NOKUT gjør. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år (to år for studentmedlemmene).

Dagens styre har følgende sammensetning:

  • Lise Iversen Kulbrandstad, styreleder (oppnevnt til 31.12.24)
  • Saira Basit (oppnevnt til 31.12.24)
  • Øystein Eriksen Søreide (oppnevnt til 31.12.24)
  • Cecilia Christersson (oppnevnt til 30.06.2026)
  • Dag Gysebø (oppnevnt til 30.06.2026)
  • Vegard Iversen (oppnevnt til 30.06.2026)
  • Tommy Raaen (student, oppnevnt til 30.06.24)
  • Mads Danbolt (ansattrepresentant, oppnevnt til 31.12.2024)