NOKUTs styre

Styret for NOKUT har det overordna ansvaret for virksomheten og de vedtakene NOKUT gjør. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år (to år for studentmedlemmene).

Dagens styre har følgende sammensetning fra 01.07.2022:

  • Lise Iversen Kulbrandstad, styreleder (oppnevnt til 31.12.24)
  • Saira Basit (oppnevnt til 31.12.24)
  • Øystein Eriksen Søreide (oppnevnt til 31.12.24)
  • Svein Harald Larsen (oppnevnt til 31.12.22)
  • Stina Vrang Elias (oppnevnt til 31.12.22)
  • Jan I. Haaland (oppnevnt til 31.12.22)
  • Oline Marie Sæther (student, oppnevnt til 30.06.24)
  • Tommy Raaen (student, oppnevnt til 30.06.24)
  • Aslaug Louise Slette (ansattrepr. oppnevnt til 31.12.24)