Skjermbrukutvalget

Skjermbrukutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 2, juni 2023. Utvalget skal se på konsekvenser av barn og unges skjermbruk og se på tiltak. Utvalgets endelige anbefalinger skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen november 2024.

Mandatet til utvalget kan leses her

Skjermbrukutvalget består av følgende medlemmer:

  • Robert Steen, utvalgsleder
  • Anne Mangen
  • Siv Therese Måseidvåg Gamlem
  • Torstein Unstad
  • Lars Wichstrøm
  • Mari Hysing
  • Jens Christoffer Skogen
  • Steinar Krokstad
  • Christer Hyggen
  • Niamh Ni Bhroin