Styret for Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)

Styret for Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har det overordnede ansvaret for virksomheten. Styret blir oppnevnt av generalforsamlingen til selskapet.

Generalforsamlingen oppnevnte følgende medlemmer til styret for perioden 2022-2024:

  • Morten Hald
  • Nina Frisak
  • Robert Bjerknes
  • Siri Kalvig
  • Brit Lisa Skjelkvåle
  • Stein-Ove Skilbrei Johannessen
  • Ingrid Schjølberg

I tillegg har styret tre ansattrepresentanter og en studentrepresentant.