Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klages inn til. Fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør, er retningsgivende for Lånekassens behandling av tilsvarende saker.

Klagenemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for perioden ....

  • Biørn Bogstad , leder
  • Ida Helene Braastad Balke, nestleder
  • Liv Asheim Leirvik, vararepresentant
  • Kristina Enger (ANSA), fast studentrepresentant
  • Adrian Gao (NSO), personlig vararepresentant

Medlemmene blir oppnevnt for tre år om gangen, bortsett fra representantene for elever og studenter, som blir oppnevnt for ett år om gangen.