Ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

Ekspertgruppen skal både gi en oversikt over kunnskapen på området og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med et kompetansebevis som kvalifiserer til et arbeidsmarked i endring.

Medlemmene i ekspertgruppen:

  • Katrine Vellesen Løken, Bergen (leder)
  • Astrid Marie Jorde Sandsør, Oslo
  • May Britt Drugli, Trondheim
  • Håkon Leiulfsrud, Trondheim
  • Manudeep Bhuller, Oslo
  • Ingunn Størksen, Stavanger
  • Fartein Ask Torvik, Oslo

 

Ekspertgruppen skal arbeide om lag ett år før de leverer sin rapport.

I august utnevnte regjeringen en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Den ekspertgruppen ser mer generelt på tiltak som styrker oppvekstvilkårene for barn i fattige familier, og ser ikke spesielt på utdanningsområdet.