Kompetansebehovsutvalget

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

Kompetansebehovutvalget skal blant annet bidra til mer forskning og til å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte. 

Utvalgets arbeid vil også være viktig for beslutningstakere som skal bestemme hva slags utdanninger vi skal ha, og hvor stor kapasitet de ulike utdanningene skal ha. Kunnskapen vil også være nyttig for bedrifter som skal gjøre arbeidsstokken i stand til å møte fremtiden. 

Utvalget har et krevende arbeid foran seg, og må hente informasjon fra mange ulike kilder. Regjeringen har oppnevnt medlemmer til utvalget som både representerer forskere med solid faglig tyngde, representanter for myndighetene og for hovedorganisasjonene i arbeidslivet.  

Frafall og feilvalg i utdanning, læring og arbeid er kostbart for den enkelte og samfunnet. Utvalget får også i oppgave å bidra til en offentlig debatt og formidling av kunnskap. 

Professor Steinar Holden vil lede utvalget.
– Det er et viktig og spennende oppdrag vi har fått, og jeg ser frem til å jobbe med dette i utvalget, sier Steinar Holden. 

Kompetansebehovsutvalget oppnevnes i første omgang for tre år, og skal levere årlige kompetansebehovsrapporter.

Utvalget leverte sin første rapport  til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 31. januar 2018.

faksimile

Kompetansebehovsutvalgets sammensetning: 

1. Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo, Oslo, leder

2. Seniorrådgiver Johannes Sørbø, NAV, Oslo

3. Seniorrådgiver Marianne Tønnessen, SSB, Oslo

4. Professor Hildegunn Ekroll Stokke, NTNU, Trondheim

5. Professor Kjetil Bjorvatn, NHH, Bergen

6. Senior Vice President Laxmi Akkaraju, Evry ASA, Bærum

7. Forskningsleder Birgit Abelsen, UiT, Alta

8. Avdelingsnestleder Liv Sannes, LO, Oslo

9. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, Oslo

10. Fagsjef Hanne Jordell, Akademikerne, Oslo

11. Seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland, Unio, Oppegård

12. Seniorrådgiver Bente Søgaard, YS, Oslo

13. Spesialrådgiver Trond Bergene, Spekter, Skedsmo

14. Spesialrådgiver Hanne Børrestuen, KS Nittedal

15. Seniorrådgiver Tormod Skjerve, Virke, Son

16. Seniorrådgiver Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet, Bærum

17. Avdelingsdirektør Bjørn Kristen Barvik, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo

18. Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, Kunnskapsdepartementet, Asker