Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak

Nasjonal klagenemnd jobber med klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler.

Nasjonal klagenemnd har 7 medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Klagenemnda har følgende medlemmer:

  • Ann Marit Espe (2023-2027)
  • Brynjar Jørstad (2023-2027)
  • Nasjida Noorestany (2023-2025)
  • Ole Skålin (2023-2025)
  • Guro Knoph Rækstad (2023-2027)
  • Åsne Sveen (2023-2025)
  • Adrian Gao (2023-2025)