Styret for de samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino

Styret for De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino er opprettet for å ivareta en rekke skoleeieroppgaver ovenfor Samiske videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, som gir et landsdekkende videregående opplæringstilbud i og på samisk. Oppgaven som etatstyrer og skoleeier er delegert til Utdanningsdirektoratet. Styret har ansvar for virksomhetens strategiske utvikling, overordnet planlegging, budsjett og kontroll med at virksomheten overholder regelverk og styringsrammer som gjelder.

Medlemmer:

Ingrid Hernes, leder

Inger Marie Gaup Eira, nestleder

Sigbjørn Peder Dunfjeld

Asta Balto

Trond Biti

Ellen J. Sara Eira

Sylvi Josefine Johnsen

 

Varamedlemmer:

Ragnhild Sparrok Larsen

Toini Elisabeth Bergstrøm

Lars Joar Halonen

Kristine G. Grønmo

Anton Leier Dahl

Inger Berit Persen