Norges forskningsråds styre

Styret for Norges forskningsråd skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og gi råd om forskningspolitikken.

Nåværende styre i Norges forskningsråd er oppnevnt for perioden 1. juli 2023-30. juni 2027.

Følgende styremedlemmer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

  • Gunnar Bovim styreleder
  • Birger Vikøren nestleder
  • Gunnar Hovland
  • Brit Elin Steinveg
  • Linda Nøstbakken
  • Paula Eerola
  • Iselin Marstrander

Styret består også av to ansattrepresentanter.