Norges forskningsråds styre

Styret for Norges forskningsråd skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og gi råd om forskningspolitikken.

12. mai 2022 ble det oppnevnt et interimstyre for Norges forskningsråd, for perioden 12. mai til 31. desember 2022. Interimstyret har følgende medlemmer:

  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Oslo, styreleder
  • Robert Rastad, universitetsdirektør ved UiB, Bergen, nestleder
  • Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, Trondheim
  • Linda Nøstbakken, dr. oecon, forskingsdirektør i SSB, Oslo
  • Britt Elin Steinveg, seniorrådgiver ved UiT, Tromsø
  • Eirin Isaksen Winsnes (ansattrepresentant)
  • Lena Cappelen Endresen (ansattrepresentant)