Felles klagenemnd

Felles klagenemnd håndterer klager på enkeltvedtak som er gjort av høyere utdanningsinstitusjoner ovenfor studenter etter universitets- og høyskoleloven, samt klager på slike institusjoner sine avgjørelser om avslag på innsyn etter offentleglova. Nemdens medlemmer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Nemdas sammensetning fra 8. november 2023:

 • Leder: Ernst Nordtveit, ny, pensjonist, Bergen
 • Nestleder: Hilde Ruus, advokat, Kommuneadvokaten i Bergen, Bergen
 • Fredrik Boksasp, seniorrådgiver, Nord universitet, Bodø
 • Liv Sandvik, høyskolelektor, Høyskolen Kristiania, Oslo
 • Frode Randal, kontorsjef, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Julie Marie Næss, student, Universitetet i Bergen, Oslo
 • Tobias Brynildsen Øvstedal, student, Universitetet i Bergen, Bergen

Varamedlemmer:

 1. Sissel Ettre Solbakken, seniorrådgiver, Politihøgskolen, Bærums verk
 2. Asle Holthe, dekan, Høgskulen på Vestlandet, Rådal
 3. Siv Østerud, seniorrådgiver, Universitetet i Tromsø, Tromsø

Varamedlemmer for studentene:

 1. Amina Louise Persen, student, UiT Norges arktiske universitet, Bodø
 2. Nils Herman Lien Håre, student, Universitetet i Sørøst-Norge, Hokksund