Ekspertgruppen for digital læringsanalyse

Ekspertgruppen skal gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger om digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en bredt sammensatt gruppe med eksperter innen skole og utdanning samt fagområder som etikk, teknologi og jus.

Medlemmer:

  • Marte Blikstad-Balas, Utvalgsleder Oslo
  • Monica Andreassen, Tromsø
  • Einar Duenger Bøhn, Oslo
  • Per Henning Uppstad, Stavanger
  • Eirin Oda Lauvset, Asker
  • Michail Giannakos, Trondheim
  • Barbara Wasson, Bergen
  • Malcolm Langford, Oslo
  • Hedda Birgitte Huse, Oslo
  • Ann-Tove Eriksen, Tromsø