Det europeiske Wergelandsenteret

Det europeiske Wergelandsenteret er en norsk stiftelse som ble opprettet i samarbeid mellom regjeringen og Europarådet i 2008. Senterets styre utnevnes av Kunnskapsdepartementet, men tre av syv styremedlemmer nomineres i hht. vedtektene av Europarådet.

Det europeiske Wergelandsenteret har følgende styre:

  • Inga Bostad styreleder, 2021-2024
  • Matjaž Gruden nestleder, 2021-2024 (nominert av Europarådet)
  • Mette Villand 2021-2024
  • Rose Anne Cuschier 2021-2024 (nominert av Europarådet)
  • Claus Neukirch 2023-2026 (nominert av Europarådet)
  • Knut Christian Clausen 2023-2026
  • Nanna Paaske varamedlem, 2023-2024
  • Maria Luisa de Bivar Black varamedlem, 2023-2026 (nominert av Europarådet)
  • Snježana Prijić Samaržija varamedlem, 2023-2026 (nominert av Europarådet)
  • Øystein Skotheim varamedlem 2023-2026