Tilskudd fra KD

Kunnskapsdepartementet har tilskuddsordninger for kommuner og fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og andre private virksomheter.

De fleste tilskuddsordningene Kunnskapsdepartementet har ansvar for, er det Utdannningsdirektoratet eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som forvalter. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finner du på nettsidene deres. 

Tilskudd som Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter, går over Kunnskapsdepartementets budsjett. Informasjon om denne ordningen finnes på UNESCO-kommisjonens nettsider.