Tilskudd fra KD

Tilskudd til studentboliger

Kunnskapsdepartement gir tilskudd til oppføring, kjøp og rehabilitering av studentboliger. Tilskudd gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser etter søknad.

Invitasjon til å søke om tilskudd til studentboliger legges ut på nettsiden våre noen dager etter at regjeringen har lagt frem sitt budsjettforslag for kommende år. Antall boliger det gis tilskudd til avhenger av hvor mye penger som er satt av i statsbudsjettet. Mer informasjon om tilskudd til studentboliger finnes i forskrift om tilskudd  og retningslinjer fra Husbanken.

Lenke til forskrift om tilskudd | Lenke til retningslinjer for tilskudd