Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11. Det er Kongen i statsråd som oppnevner utvalget for fire år om gangen.

Medlemmer:

  • Marius Chramer, leder, Tromsdalen. 
  • Marie Skinstad-Jansen, Moss. 
  • Viloet Weli, Oslo.
  • Stig Oprann, Bergsbygda Porsgrunn.
  • Audun Fiskum, Harran i Grong.
  • Sara Marja Magga, Guovdageaidnu/Kautokeino. 
  • Renate Toft, Sotra Bergen.
  • Lars Østen Nordgård, Titran i Trøndelag.
  • Linda Sandåker, Misvær i Bodø.