Kompetansereformsutvalget

Kompetansereformsutvalget skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Utvalget består av partene i arbeidslivet og skal utrede hvordan de kan samarbeide om å tilby kompetanseutvikling for ansatte. Utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 20. juni 2023. Rapporten skal legges frem 31. oktober 2024.

Mandatet utvalget har kan leses her.

Utvalget har følgende medlemmer:

 • Utvalgsleder: Dag Terje Andersen, pensjonist, Svarstad
 • LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
 • Advokat Gro Øien (NHO), Rælingen
 • Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen (YS), Drammen
 • Fagsjef Trond Bergene (Spekter), Lillestrøm
 • Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark (KS), Oslo
 • Fagsjef Kristine Bettum (Virke), Oslo
 • Seniorrådgiver Joakim Østbye (Akademikerne), Oslo
 • Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt (Unio), Oslo
 • Utredningsleder Turid Semb (KDD)

Vara

 • Fungerende fagsjef Sandra Marie Herlung (Virke), Oslo
 • Avdelingsdirektør Rebekka Borsch (NHO), Oslo