Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF-komiteen) jobber med å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Komiteens medlemmer oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

For perioden 2022-2025 har Kunnskapsdepartementet oppnevnt følgende medlemmer til komiteen:

 • Dekan Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo, leder
 • Forskningssjef Ole Jacob Sending, Nors utenrikspolitisk institutt, nestleder
 • Forskningsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
 • Instituttleder Torjer Olsen, UIT - Norges arktiske universitet
 • Førsteamanuensis Yan Zhao, Nord universitet
 • Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, Universitetet i Agder
 • Forskningssjef Tove Håpnes, Sintef
 • Førstelektor Feroz M. Shah, Akademiet for yngre forskere
 • Stipediat Anna Pieterskaya, Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Rolf Martin Aspenes, Norsk studentorganisasjon
 • Avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, Norges forskningsråd
 • Forsker II Julia Orapabu, Institutt for sammfunnsforskning