NOKUTs klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

NOKUTs klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på alle NOKUTs vedtak innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Klagenemnden oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

Klagenemnden består av følgende medlemmer:

  • Sverre Nyhus (2023-2027) leder
  • Torill Marion Flatebø (2023-2027)
  • Espen Malkomsen Aamodt (2023-2027)
  • Camilla Dragvoll (2023-2027)
  • Edvart Aune (2023-2025)
  • Kasper Aunan (2023-2027)
  • Jorunn Holum Engelsborg (2023-2027)
  • Tor Svarva (2023-2027)
  • Evelyn Blom-Dahl (2023-2027)
  • Alice Lavik Lammetun (2023-2025)