Administrativ ledelse

Departementet har rundt 300 ansatte, fordelt på seks avdelinger og kommunikasjonsenheten. I tillegg er det etablert fagteam i departementet som arbeider på tvers av avdelingsstrukturen.

Departementsråden er departementets administrative leder som samordner arbeidet mellom politikerne og departementets avdelinger.