Ekspedisjonssjef Kjersti Flåten

Ekspedisjonssjef Kjersti Flåten

Bilde av ekspedisjonssjef Kjersti Flåten

Avdeling for barnehage og grunnskole.

E-post: Kjersti.Flaten@kd.dep.no