Ekspedisjonssjef Kjersti Flåten

Bilde av ekspedisjonssjef Kjersti Flåten

E-post: Kjersti.Flaten@kd.dep.no

Avdeling for barnehage og grunnskole.