Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk

Avdelingen arbeider med videregående opplæring, fagskole, kompetansepolitikk og voksnes læring. Avdelingen har også ansvar for utdanningsstøtte og folkehøgskoler.

Seksjon for analyse og budsjett arbeider med statsbudsjettet og oppfølging og utvikling av tilskudd. Seksjonen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget for politikkutviklingen.

Seksjon for styring og utdanningsstøtte har ansvar for Kompetanse Norge og Lånekassen, og medansvar for Utdanningsdirektoratet. Seksjonen har også det faglige ansvaret for støtteordningene gjennom Lånekassen. 

Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning har ansvar for å mobilisere kompetansen i den voksne befolkningen for høyest mulig yrkesdeltagelse. I tillegg har seksjonen et ansvar for fagskoleutdanningen og karriereveiledning.

Seksjon for fag- og yrkesopplæring og voksnes læring har ansvar for fag- og yrkesopplæringen, gjennomføring i videregående opplæring og formell og uformell læring hos voksne.

Seksjon for videregående – innhold og system har ansvar for innhold og struktur for de studieforberedende utdanningsprogrammene og for fellesfag, læringsmiljø og profesjonsutvikling for hele videregående opplæring.  Seksjonen har også ansvar for folkehøgskoler.

Til toppen