Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk

Avdelingen arbeider med videregående opplæring, fagskoleutdanning, kompetansepolitikk og voksnes læring. Avdelingen har også ansvar for utdanningsstøtte og folkehøgskoler.

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk (VFK) har ansvar for strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver på områdene videregående opplæring, fagskoleutdanning, kompetansepolitikk, voksnes læring og utdanningsstøtte.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Lånekassen og 22. juli-senteret, samt et medansvar for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for analyse og budsjett

  Seksjonen arbeider med statsbudsjettet og oppfølging og utvikling av tilskudd. Seksjonen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget for politikkutviklingen.

 • Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning

  Seksjonen har ansvar å for den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet, inkludert karriereveiledning. Seksjonen har videre sektoransvar for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning).

 • Seksjon for styring og utdanningsstøtte

  Seksjonen har ansvar for styring av blant annet Lånekassen og 22. juli-senteret og medansvar for styringen av Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Seksjonen har det faglige ansvaret for utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen.

 • Seksjon for videregående opplæring og voksnes læring

  Seksjonen har ansvar for innhold og struktur i hele videregående opplæring (både studieforberedende og fag- og yrkesopplæring) og formell læring hos voksne. Ansvaret omfatter også problemstillinger knyttet til frafall og gjennomføring i videregående opplæring og ungdom utenfor opplæring og arbeid.