Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk

Avdelingen arbeider med videregående opplæring, fagskole, kompetansepolitikk og voksnes læring. Avdelingen har også ansvar for utdanningsstøtte og folkehøgskoler.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for analyse og budsjett

  Seksjonen arbeider med statsbudsjettet og oppfølging og utvikling av tilskudd. Seksjonen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget for politikkutviklingen.

 • Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning

  Seksjonen har ansvar for å mobilisere kompetansen i den voksne befolkningen for høyest mulig yrkesdeltagelse. I tillegg har seksjonen et ansvar for fagskoleutdanningen og karriereveiledning.

 • Seksjon for styring og utdanningsstøtte

  Seksjonen har ansvar for Kompetanse Norge og Lånekassen, og medansvar for Utdanningsdirektoratet. Seksjonen har også det faglige ansvaret for støtteordningene gjennom Lånekassen.

 • Seksjon for videregående opplæring og voksnes læring

  Seksjonen har ansvar for innhold og struktur i hele videregående opplæring (både studieforberedende og fag- og yrkesopplæring) og formell og uformell læring hos voksne. Ansvaret omfatter også problemstillinger knyttet til frafall og gjennomføring i videregående opplæring og ungdom utenfor opplæring og arbeid.

Til toppen