Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk

Avdelingen arbeider med videregående opplæring, fagskole, kompetansepolitikk og voksnes læring. Avdelingen har også ansvar for utdanningsstøtte og folkehøgskoler.

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk (VFK) har ansvar for strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver på områdene videregående opplæring, fagskole, kompetansepolitikk, voksnes læring og utdanningsstøtte.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Lånekassen og Kompetanse Norge, samt et medansvar for Utdanningsdirektoratet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for analyse og budsjett

  Seksjonen arbeider med statsbudsjettet og oppfølging og utvikling av tilskudd. Seksjonen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget for politikkutviklingen.

 • Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning

  Seksjonen har ansvar for å mobilisere kompetansen i den voksne befolkningen for høyest mulig yrkesdeltagelse. I tillegg har seksjonen et ansvar for fagskoleutdanningen og karriereveiledning.

 • Seksjon for styring og utdanningsstøtte

  Seksjonen har ansvar for Kompetanse Norge og Lånekassen, og medansvar for Utdanningsdirektoratet. Seksjonen har også det faglige ansvaret for støtteordningene gjennom Lånekassen.

 • Seksjon for videregående opplæring og voksnes læring

  Seksjonen har ansvar for innhold og struktur i hele videregående opplæring (både studieforberedende og fag- og yrkesopplæring) og formell og uformell læring hos voksne. Ansvaret omfatter også problemstillinger knyttet til frafall og gjennomføring i videregående opplæring og ungdom utenfor opplæring og arbeid.