Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning

Seksjonen har ansvar for å mobilisere kompetansen i den voksne befolkningen for høyest mulig yrkesdeltagelse. I tillegg har seksjonen et ansvar for fagskoleutdanningen og karriereveiledning.