Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning

Seksjonen har ansvar å for den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet, inkludert karriereveiledning. Seksjonen har videre sektoransvar for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning).