Seksjon for videregående opplæring og voksnes læring

Seksjonen har ansvar for innhold og struktur i hele videregående opplæring (både studieforberedende og fag- og yrkesopplæring) og formell læring hos voksne. Ansvaret omfatter også problemstillinger knyttet til frafall og gjennomføring i videregående opplæring og ungdom utenfor opplæring og arbeid.