Juridisk avdeling

Avdelingen arbeider med juridiske saker, med utvikling og tolking av regelverket som gjelder for departementets ansvarsområder.

Avdelingen har ansvaret for juridiske saker, herunder utvikling og tolking av det samlede regelverket på departementets ansvarsfelt.  Avdelingen har også ansvaret for nasjonalt, europeisk og internasjonalt tverrgående regelverk som har betydning for departementets virksomhet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon A

  Seksjonen har ansvar for regelverket for barnehager og fagskoler. Videre har seksjonen ansvar for departementets vurdering og behandling av saker knyttet til forvaltningsloven, personopplysningsloven, arbeidsrettslige spørsmål, anskaffelsesregelverket og annet nasjonalt tverrgående regelverk.

 • Seksjon B

  Seksjonen har ansvar for regelverket for grunnskoler og videregående opplæring, utdanningsstøtte, folkehøyskoler og studentsamskipnader. Seksjonen har også ansvar for departementets vurdering og behandling av saker knyttet til offentleglova.

 • Seksjon C

  Seksjonen har ansvar for regelverket for universiteter og høyskoler, forskning og forskningsetikk, samt regelverket for friskoler.

 • Seksjon D

  Seksjonen har ansvar for introduksjonsloven, regelverket for tolkefeltet, samt statsborgerloven. Videre har seksjonen ansvar for regelverket om voksenopplæring og yrkeskvalifikasjonsloven. Seksjonen har også et generelt ansvar for EØS-rettslige spørsmål.