Juridisk avdeling

Avdelingen arbeider med juridiske saker, med utvikling og tolking av regelverket som gjelder for departementets ansvarsområder.

Avdelingen har ansvaret for juridiske saker, herunder utvikling og tolking av det samlede regelverket på departementets ansvarsfelt.  Avdelingen har også ansvaret for nasjonalt, europeisk og internasjonalt tverrgående regelverk som har betydning for departementets virksomhet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon A

  Seksjonen har ansvar for regelverket for barnehager og fagskoler og yrkeskvalifikasjonsloven. Videre har seksjonen ansvar for departementets vurdering og behandling av saker knyttet til offentlighetsloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, arbeidsrettslige spørsmål, anskaffelsesregelverket, annet nasjonalt tverrgående regelverk, EØS- og statsstøtterettslige spørsmål og internasjonale konvensjoner med videre.

 • Seksjon B

  Seksjonen har ansvar for regelverket for grunnskoler og videregående opplæring, utdanningsstøtte, folkehøyskoler og studentsamskipnader.

 • Seksjon C

  Seksjonen har ansvar for regelverket for universiteter og høyskoler, forskning og forskningsetikk, friskoler og voksenopplæring.

 • Seksjon D

  Seksjonen har ansvar for regelverket om integrering, herunder introduksjonsloven, statsborgerloven og juridiske spørsmål knyttet til tolkefeltet. Videre har seksjonen ansvar for regelverket for grunnskoleopplæring for voksne, voksenopplæringsloven og yrkeskvalifikasjonsloven. Seksjonen har også et generelt ansvar for EØS-rettslige spørsmål.

Til toppen