Juridisk avdeling

Avdelingen arbeider med juridiske saker, med utvikling og tolking av regelverket som gjelder for departementets ansvarsområder.

Avdelingen har ansvaret for nasjonalt, europeisk og internasjonalt regelverk som har betydning for departementets virksomhet. 

Seksjon A har barnehagefeltet, fagskoler, yrkeskvalifikasjonsloven, arbeidsrettslige spørsmål, offentlighetsloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, anskaffelsesregelverk og annet nasjonalt regelverk. Seksjonen har også ansvar for EØS-spørsmål, statsstøtteregelverket og internasjonale konvensjoner.

Seksjon B har grunnopplæringsfeltet, utdanningsstøtte, folkehøyskoler og studentsamskipnader.

Seksjon C har universiteter og høyskoler, forskningsetikk, juridiske spørsmål knyttet til forskning, friskoler og voksenopplæring.

Til toppen