Seksjon for folkehøyskole, arbeidsrett og barnehage (FAB)

Seksjonen har ansvar for regelverket for barnehager og folkehøyskoler. I tillegg har seksjonen ansvar for arbeidsrettslige spørsmål og saker innenfor Kunnskapsdepartementets område. Videre har seksjonen ansvar for det tverrgående regelverket som fremgår av forvaltningsloven, personopplysningsloven for barnehage- og skolefeltet, og for høringer og departementsforeleggelser av lovproposisjoner/forskrifter som kommer til KD. Seksjonen har også klagesaker på godkjenning av utenlandsk utdanning/yrkeskvalifikasjoner under sitt ansvarsområde.

Avdelingsdirektør er Trude Wessel Eide