Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning

Avdelingen arbeider med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, med tilskudd og politikk overfor private høyskoler. Avdelingen arbeider også med forvaltning av bygg, med studentsamskipnadene og studentvelferd.

Avdelingen har ansvaret for etatsstyringen av statlige høyskoler og universiteter, for tjenesteorganet, kvalitetsorganene i Oslo og Bergen, Forskningsrådet, de nasjonale forskningsetiske komiteene, NUPI, og for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren.

Avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av tilskuddene til og politikken overfor private høyskoler. Avdelingen har ansvar for forvaltning av bygg og oppfølging av byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren. Videre har avdelingen ansvaret for studentvelferden, for studentsamskipnadene og for studentboliger.

Avdelingen har fire seksjoner; Seksjon for finansiering, seksjon for økonomiforvaltning, seksjon for strategi og utvikling og seksjon for styring.

Til toppen