Ekspedisjonssjef Knut Børve

E-post: Knut.Borve@kd.dep.no
Telefon: 22 24 77 01

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning.