Seksjon for finansiering

Seksjonen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp avdelingens arbeid med de årlige statsbudsjettene og finansieringen av universiteter, statlige og private høyskoler og andre aktører innenfor høyere utdanning og forskning, som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet. De har også ansvar for finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Arbeidet med finansiering og insentiver for god forvaltning av leie- og byggeprosjekter for universiteter og høyskoler ligger også til seksjonen.