Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd

Seksjonen har ansvar for å sikre god økonomiforvaltning ved statlige høyskoler og universiteter og øvrige virksomheter underlagt avdelingen og eierskapsforvaltning av selskaper som er eid av UH-institusjonene. Seksjonen har ansvaret for kontroll med tilskuddene til private høyskoler. Seksjonen har også ansvar for politikkutforming i tilknytning til studentsamskipnader, tilskudd til studentboliger  og sosiale formål for studenter, samt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren og øvrige virksomheter.