Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Avdelingen arbeider med de strategiske satsingsområdene styring og samordning, kunnskapsgrunnlag, analyse og digitalisering. Avdelingen koordinerer også arbeidet med statsbudsjettet.

Avdelingen har fire seksjoner og den har ansvaret for departementets fellesfunksjoner.

Seksjon for økonomi og styring har ansvar for å koordinere arbeidet med statsbudsjettet og departementets interne økonomi, kvalitet i departementets styring av kunnskaps­sektoren, underliggende virksomheter og selskaper. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren.

Seksjon for internadministrasjon har ansvar for arkivtjeneste og informasjonsforvaltning, IKT-drift, sikkerhet og beredskap og drift av lokaler. 

Seksjon for HR har ansvar for organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og personalforvaltning. Seksjonen har ansvar for HMS.

Seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag skal bidra til best mulig utvikling og bruk av det kunnskapsgrunnlaget som politikkutviklingen i departementet og sektorens tjenesteproduksjon skal bygge på.

Prosjekt digitalisering samordner og er pådriver for digitalisering i kunnskapssektoren.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for HR

  Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med personalforvaltning, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. Seksjonen har i tillegg ansvar for HMS, utvikle rutiner og prosesser på HR-feltet, samt gi råd og beslutningsstøtte til departementets ledere.

 • Seksjon for økonomi og styring

  Seksjonen har ansvar for å koordinere statsbudsjettet på KDs område, statsregnskapet, internbudsjettet og intern økonomi. Videre har seksjonen ansvar for styrings- og samordningssaker som er felles for hele departementet, for eksempel r-notater fra andre departementer, samfunnssikkerhet- og beredskap, virksomhetsplanen og innkjøp. Knutepunkt for styring er plassert i seksjonen. Knutepunkt for styring skal bidra til helhet og sammenheng i KDs styring av underliggende virksomheter og sektorer.

 • Seksjon for internadministrasjon

  Seksjonen har ansvar for arkivtjeneste og informasjonsforvaltning, IKT-drift, sikkerhet og beredskap og drift av lokaler.

 • Seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag

  Seksjonen har ansvar for utvikling og bruk av det kunnskapsgrunnlaget som politikkutviklingen i departementet og sektorens tjenesteproduksjon skal bygge på. Seksjonen koordinerer KDs arbeid med forskning og statistikk på utdanningsfeltet.

 • Prosjekt digitalisering

  Knutepunktet for digitalisering har ansvar for KDs ambisjon om å bli et digitalt modent departement. Knutepunktet har en pådriverfunksjon, og koordinerer ved behov KDs arbeid med digitalisering.

Til toppen