Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Avdelingen arbeider med de strategiske satsingsområdene styring og samordning, kunnskapsgrunnlag, analyse og digitalisering. Avdelingen koordinerer også arbeidet med statsbudsjettet.

Avdelingen har fire seksjoner og den har ansvaret for departementets fellesfunksjoner.

Seksjon for økonomi og styring har ansvar for å koordinere arbeidet med statsbudsjettet og departementets interne økonomi, kvalitet i departementets styring av kunnskaps­sektoren, underliggende virksomheter og selskaper. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren.

Seksjon for internadministrasjon har ansvar for arkivtjeneste og informasjonsforvaltning, IKT-drift, sikkerhet og beredskap og drift av lokaler. 

Seksjon for HR har ansvar for organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og personalforvaltning. Seksjonen har ansvar for HMS.

Seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag skal bidra til best mulig utvikling og bruk av det kunnskapsgrunnlaget som politikkutviklingen i departementet og sektorens tjenesteproduksjon skal bygge på.

Prosjekt digitalisering samordner og er pådriver for digitalisering i kunnskapssektoren.

Til toppen