Seksjon for HR

Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med personalforvaltning, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. Seksjonen har i tillegg ansvar for HMS, utvikle rutiner og prosesser på HR-feltet, samt gi råd og beslutningsstøtte til departementets ledere.