Seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag

Seksjonen har ansvar for utvikling og bruk av det kunnskapsgrunnlaget som politikkutviklingen i departementet og sektorens tjenesteproduksjon skal bygge på. Seksjonen koordinerer KDs arbeid med forskning og statistikk på utdanningsfeltet.