Seksjon for tjenester og sikkerhet

Seksjonen har ansvar for kontorstøttefunksjoner i alle fagavdelinger, informasjonsforvaltning, IKT-drift, sikkerhet og beredskap.