Avdelinger i Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har syv avdelinger og en kommunikasjonsenhet.