Avdelinger i Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har seks avdelinger og en kommunikasjonsenhet.