Ekspedisjonssjef Eivind Heder

Ekspedisjonssjef Eivind Heder

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder.

E-post: Eivind.Heder@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 11