Kommunikasjon

Kommunikasjonsenheten leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Kommunikasjonsenheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, strategisk kommunikasjon overfor sektoren, rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene. Kommunikasjonsenheten har også ansvar for innhold og utvikling av departementets nettsider på regjeringen.no, for departementets kommunikasjon i sosiale medier og for intern kommunikasjon.