Kommunikasjon

Kommunikasjonsenheten arbeider med medier, strategisk kommunikasjon, rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene, departementets nettsider, sosiale medier og intern kommunikasjon.