Øvrig politisk ledelse for forsknings- og høyere utdanningsministeren

Den politiske ledelsen i departementene består foruten statsråden, av statssekretærer og politiske rådgivere.

Statssekretærer utnevnes i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor.  Den politiske ledelsen skiftes ut ved regjeringsskifter.