Statssekretær Ivar B. Prestbakmo

Statssekretær Ivar B. Prestbakmo (Sp)

Portrett av statssekretær Ivar B. Prestbakmo

Ivar Bühring Prestbakmo er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

Tiltrådte: 23.01.2024

Adresse: Kirkegata 18, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 00

Politiske verv

2024- Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
2021 - 2024 Møtende vararepresentant på Stortinget
2019 - 2023 Fylkesordfører Troms og Finmark
1999 - 2014 Ordfører i Salangen kommune